Boris Britvar: Toplana Zenica je obmana, Kasumović treba građanima priznati greške

Podijeli na društvenim mrežama

U razgovoru za Klix.ba Britvar je kazao da je Toplana Zenica u tehno-ekonomskom smislu dugoročno štetan projekt za sve građane Zenice. Redajući činjenice Britvar kaže da je Gradsko vijeće 2017. godine postavilo zadatak Gradskoj upravi da pokrene rješavanje pitanja zagrijavanja grada.

“Urađena je preliminarna studija projektnog prijedloga kojom se predlaže rješenje zagrijavanja grada putem novih kotlova u ArcelorMittalu, što je u biti projekt koji je ArcelorMittal uradio prije odluke Gradskog vijeća, a koja je načelno prihvaćena i nakon čega je Gradsko vijeće zahtijevalo od gradonačelnika da se sačini studija utjecaja na okoliš, ekonomska analiza i osnovna koncepcija ugovora s ArcelorMittalom. Gradonačelnik je temeljem zakona bio dužan predmetne dokumente dostaviti Gradskom vijeću na odlučivanje, ali je nažalost 4. oktobra 2018. godine samovoljno i suprotno Statutu Grada potpisao ugovor o osnivanju JV kompanije ‘Toplana Zenica’ i nezakonito izvršio uplatu osnivačkog uloga u iznosu od 5 miliona KM”, tvrdi Britvar.

Ističe da je potpisom ugovora Grad Zenica preduzeću Toplana Zenica tj. ArcelorMittalu, mimo zakonom utvrđene procedure, dodijelio koncesiju za grijanje grada.

“Ugovor svih osnivača nove kompanije Toplana Zenica d.o.o. o uslovima prodaje i isporuke energije gradu i Arcelor Mittalu ni danas nije dostupan, iako je riječ o javnom dokumentu koji je verificiralo Gradsko vijeće”, dodao je naš sagovornik.

Pojašnjava i da cijena energije te cijena koju će građani plaćati, kao ni rok trajanja ugovora nije poznat. Britvar je naveo i da se građanima plasira neistina da će grijanje biti riješeno bez marke zaduženja, a da su činjenice drugačije. Odnosno, Grad Zenica je, prema riječima Britvara, jedini od učesnika uplatio pet miliona KM na ime osnivačkog uloga, a cijeli projekt je finansiran iz kredita EBRD-a, koji će otplatiti građani Zenice.

“JP Grijanje, kao gradsko javno preduzeće zaduženo za brigu o grijanju grada, je apsolutno isključeno iz cjelokupnog procesa kojim samovoljno upravlja Gradska uprava. Dotrajalost i nefunkcionalnost postojeće distributivne mreže daljinskog grijanja i novac za rekonstrukciju u iznosu od 100 miliona KM niko i ne spominje”, dodaje Britvar.

Nabrojavši negativne tehno-ekonomske nedostatke, on ističe da nije usvojena nijedna stručna primjedba s javne rasprave iz 2018. godine o Studiji procjene utjecaja na okoliš vezano za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije i komprimiranog zraka u Arcelor Mittalu u Zenici.

Dalje navodi da:

  • većinski vlasnik ArcelorMittal postavlja i kontroliše osoblje i kompletan proces, a to znači da će Gradu i dalje biti nepoznat energetski bilans toplane, tj. koliko se energije troši za proizvodnju čelika, a koliko za grijanje grada
  • cijena koksnog i visokopećnog plina je previsoka, jer je riječ o nusproduktima postojećih postrojenja, koja su već ugrađena u cijenu čelika, a Grad će ponovo preskupo plaćati energente
  • za koksaru kao energetski izvor nema planiranih investicija, a ArcelorMittal je Zenicu uhvatio u zamku: “ako želite da imate grijanje, morate zadržati koksaru” uprkos činjenici da u okolinskoj dozvoli koja ističe 2022. godine nema projekata za smanjenje ispuštanja kancerogenih materija iz koksare

Rješenje vidi u tome da Gradska uprava s Kasumovićem na čelu mora građanima priznati sve učinjene greške, omogućiti uvid u ugovor s ArcelorMittalom i poništiti ga i vratiti u okvire zakona BiH.

“ArcelorMittal u kompletan projekt ne ulaže nijednu KM, a povrat kredita trebaju osigurati građani Zenice kroz plaćanje grijanja, koje je samo sekundarna aktivnost u cijelom projektu. Navedeno je razlog zbog čega se krije nezakoniti ugovor koji je gradonačelnik potpisao s ArcelorMittalom. ArcelorMittal treba besplatno isporučivati toplotnu energiju za grijanje grada u toku cijelog perioda dok ne budu ugrađeni filteri i ispunjeni uvjeti utvrđeni okolišnim dozvolama i zakonom BiH”, pojašnjava Britvar.

O svim drugim Kasumovićevim (ne)ispunjenim obećanjima kaže da je problem našeg društva što se osnovni parametri napretka temelje na obećanjima umjesto na zakonu i strateškim dokumentima koji su preduvjet za razvoj.

“Grad Zenica u ovom trenutku nema nijedan strateški dokument pa čak ni one osnovne, kao što su strategija lokalnog razvoja i urbanistički plan, koji determiniraju budućnost grada. Sama činjenica da se odluke donose navečer u kafani, a ujutro usvajaju na sjednici Gradskog vijeća sama po sebi govori o sistemu rada i (ne)ispunjenim obećanjima trenutnog gradonačelnika za kojeg vjerujem da će odgovarati za sve što je učinio našem gradu”, izjavio je Britvar za Klix.ba.

Na kraju je naglasio da nikada neće reći da je Zenica “grad slučaj”, jer smatra da je najbolji grad u BiH, ali da su iskrivljene vizije i osobni interesi nekih ljudi, a posebno u posljednjih pet godina, potopili iskrene namjere istinskih boraca za Zenicu i BiH.

“Uprkos svemu, uvijek kažem da Zenica zna, želi i mora bolje”, zaključio je Britvar.

Klix.ba