Porezna uprava FBiH otpisala više od 25 miliona KM zateznih kamata

Podijeli na društvenim mrežama

Porezna uprava FBiH otpisala više od 25 miliona KM zateznih kamata- Odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH nije propisan otpis poreznih dugovanja u Federaciji BiH, a izuzetno, djelimičan otpis poreznih dugovanja uređen je Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

Kako su nam kazali u Poreznoj upravi FBiH, otpisa dijela glavnice i zateznih kamata po Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja oslobođeno je nekoliko sportskih klubova.

– Od 1. januara 2017. do 30. septembra 2021. godine za tri sportska kolektiva (Odbojkaški savez BiH, KŽK Čelik Zenica i NK Krivaja Zavidovići), nakon što su izmirili obaveze iz potpisanih sporazuma o plaćanju poreznog duga u ratama, djelimično im je otpisan glavni dug u ukupnom iznosu 11.356,16 KM. Shodno odredbama navedenog zakona, u istom period sportskim kolektivima iz Federacije BiH su otpisane zatezne kamate na javne prihode u iznosu 132.295,66 KM. Dakle, ukupno otpisane porezne obaveze po Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima u periodu 01.1.2017-30.9.2021. godine iznose 143.561,82 KM – podaci su Porezne uprave.

U više izmjenama i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode poreznim obveznicima je omogućen otpis zatezne kamate na javne prihode, pod uvjetom da plate glavni dug i troškove prinudne naplate u skladu s tim zakonom.

U ovom segmentu Zakon je mijenjan u više navrata i u pogledu perioda poreznog duga na koji se otpis može odnositi, te u pogledu načina i roka do kojeg je moguće podnijeti zahtjev za otpis kamata.

– Prema Zakonu o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, bilo je moguće otpisati zateznu kamatu na dospjele neplaćene javne prihode sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine, pod uvjetom da porezni obveznik glavni dug i troškove prinudne naplate izmiri najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Isključujući ranije, više puta mijenjane odredbe Zakona, samo po tom, tada važećem pozitivno-pravnom propisu temporalnog karaktera, ukupno je otpisano 25 miliona 739.430,14 KM zateznih kamata na javne prihode, a u vezi s njim ukupno je uplaćeno 43 miliona 496.499,53 KM glavnog duga (dospjelog do 31.12.2016. godine). Samo po ovim izmjenama Zakona pravo na otpis zateznih kamata ostvarila su 1.933 porezna obveznika – potvrdili su u Poreznoj upravi.

Trenutno je na snazi Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je stupio na snagu 19. juna 2021. godine, kojim je omogućen otpis zateznih kamata na javne prihode dospjele do 31.12.2018. godine, pod uvjetom da porezni obveznik plati glavni porezni dug i troškove prinudne naplate najkasnije do 19. juna 2023. godine. Po starom Zakonu o stečajnom postupku i novom Zakonu o stečaju po otvaranju stečajnog postupka postupci prinudne naplate ex lege se obustavljaju, kazali su nam u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Porezna uprava Republike Srpske u prvih devet mjeseci ove godine otpisala je 10,2 miliona maraka potraživanja od poreznih obveznika, dok je u proteklih pet godina otpisala 309,2 miliona KM potraživanja. Kako su kazali u Poreznoj upravi RS-a, većina ovih potraživanja odnosi se na porezne obveznike u kojima je okončan stečajni postupak.