Potvrđena optužnica: Firma iz Viteza bez dozvola počela gradnju zgrade u Crkvicama

Podijeli na društvenim mrežama

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.11.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Gudelj Slavka zbog krivičnog djela  iz člana 165. stav 4. tačka a) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK. Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 08.11.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj: T04 0 KT 0045338 21 2
Zenica, 04.11.2021. godine
OPĆINSKOM SUDU U ZENICI
ZENICA
Na osnovu člana 45. stav 2. tačka h) i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku FBiH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U
Protiv: GUDELJ SLAVKA, iz Viteza, smatra se neosuđivan,
Što je,
U novembru 2020. godine, na području grada Zenica, na lokaciji Čurukovića put broj 20, na parcelama označenim kao k.č. 244, 245 i 246 KO Zenica III, kao odgovorno lice u firmi „VAL BRANA“ d.o.o. Vitez, bez prethodno pribavljenog odobrenja za građenje,
suprotno planskom dokumentu grada Zenica, pristupio izgradnji nove građevine, tako što je započeo iskope (zemljane radove) na formiranju temelja za poslovno stambeni objekat, a nakon toga izbetonirao temeljnu ploču dimenzija 28×12 metara, kao i izbetonirao armirano betonske zidove i stubove prizemlja, Čime je počinio krivično djelo iz člana 165. stav 4. tačka a) Zakona o prostornom uređenju i građenju ZDK („Sl. Novine ZE-DO kantona“, broj: 1/14).

Izvor: zenicablog.ba