Smjena direktorice Kasumović u rukama ministra Jupića

Podijeli na društvenim mrežama

Iz jučerašnje press konferencije mogli smo saznati da je Dom zdravlja Zenica posjetila kantonalna inspekcija, ali ne i da su napravili Zapisnik. O tome će se morati izjasniti inspekcija.

Ustanova je, napominje Mersija Kasumović po saznanju da bi boce s kisikom mogle biti sporne, sve boce koje su imali na stanju “izdvojili u posebnu prostoriju, a nadležni kantonalni i farmaceutski inspektor dali su im “usmeni nalog kojim zabranjuju da se taj kisik više upotrebljava”. U međuvremenu, traži se krivac za novonastalu aferu.Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti direktor/ica može biti razrješen/a i prije isteka mandata na koji je imenovan/a. U konkretnom slučaju, ako je Kantonalni inspektor donio rješenje i utvrdio nepravilnosti u radu direktorice Doma zdravlja, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBIH , prema članu 69. Upravni odbor je dužan da je smijeni.

Ako Upravni odbor ne razrješi direktora u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga, rješenje o razrješenju direktora donosi nadležni ministar zdravstva. Da li će Adnan Jupić, ministar zdravstva Zeničko dobojskog kantona smjeniti direktoricu Doma zdravlja zavisi od Zapisnika inspekcije koja je posjetila ovu ustanovu. Obzirom da znamo kome gore pomenuti inspektori pripadaju realno je očekivati smjenu direktorice Doma zdravlja, izuzev ako afera nije vještačka, izmišljena s ciljem da se kratkoročno preusmjeri pažnja javnosti.