Prijedlog o raspodjeli javnih prihoda u FBiH: Kantonu Sarajevo se umanjuje 86 miliona KM

Podijeli na društvenim mrežama

Zastupnici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izjašnjavat će se o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda na zasjedanju zakazanon 24. i 25. januara. Predlagač zakona je zastupnik Salko Zildžić i grupa zastupnika.

Izmjenama je, između ostalog, predloženo smanjenje novca za Kanton Sarajevo za 86 miliona KM za narednu godinu, a koji bi se raspodijelili prema drugim kantonima.

Postojeći Zakon o raspodjeli javnih prihoda u FBiH na snazi je od 2006. godine, a kojim nije zadovoljan niti jedan kanton, odnosno, kriterijima raspodjele javnih prihoda.

Koeficijent KS sa 1,9658 umanjiti na 1,5

U više navrata zastupnici su ukazali da nepravedno Kanton Sarajevo dobija najviše novca, a da je zbog toga zakinut u prvom redu Tuzlanski kanton, potom Zeničko-dobojski, Srednjobosanski…

– Ako se uzmu u obzir postojeći kriteriji za raspodjelu javnih prihoda u Federaciji BiH: broj stanovnika, površina kantona, broj učenika u osnovnim i srednjim školama, možemo konstatovati da koeficijent (ponder) 1,9658 u formuli na rashodovnoj strani Kantona Sarajevo, direktno i u dugom vremenskom periodu stvara nelogičnost, nepravdu i štetu u odnosu na građane Tuzlanskog kantona. Iako ima veći broj stanovnika, veću površinu, veći broj učenika u osnovnim i srednjim školama, Tuzlanski kanton novac koji dobije po glavi stanovnika je svake godine dva puta manji od novca koje dobije Kanton Sarajevo – navodi se u pojašnjenju predloženih izmjena i dodaje:

– Novim prijedlogom propisuje se da koeficijent za Kanton Sarajevo iznosi 1,5 umjesto 1,9658, što bi prema projekcijama smanjilo prihode Kantona Sarajevo za sljedeću godinu za otprilike 86 miliona KM, ali s druge strane taj iznos bi se rasporedio na ostale kantone u skladu s kriterijima. Svake sljedeće godine koeficijent za KS se umanjuje za 0,1 do koeficijenta 1,3. Na taj način postupnim smanjenjem prihoda se ne opterećuje naglo budžet KS, a s druge strane daje se mogućnost da se pravilnom i pravovremenom reakcijom prihodi i rashodi efikasnije, racionalnije i efektivnije isplaniraju.

Razgovarali smo sa predlagačem izmjena zakona zastupnikom Salkom Zildžićem u Zastupničkom domu FBiH.

Nije isti dječiji doplatak u KS i TK

– U godinama iza nas Kanton Sarajevo je dobijao uvijek duplo više novca od indirektnih poreza nego Tuzlanski. To je za nas bila nepravda, ali i prema drugim kantonima, tako da su svi dobijali manje nego su trebali. A Kanton Sarajevo je imao određenu, da kažemo zalihu, u odnosu na druge kantone koju po nama, kada danas gledamo rashodovnu stranu KS, nije baš najbolje upotrebljavao u godinama koje su iza nas. Limitirali su mnoga prava iz nadležnosti kantona i na neki način se stvorila diskriminacija u jednom poreznom prostoru, pa tako dječiji doplatak u KS i TK nije isti – govori Zildžić koji živi u Tuzlanskom kantonu.

Izvor: faktor.ba